Drahí rodičia

Vzhľadom na obmedzenia v pandémii a dišpenz od povinnej účasti v nedele a prikázané sviatky až do odvolania, platí v našej príprave na 1. sv. prijímanie nasledovné:

– detské sväté omše v stredu o 18.00 s kázňou (katechézou) pre deti budeme vysielať na Facebooku (sledovať sa bude dať aj tým, čo na ňom nie sú registrovaní) – cez link, ktorý ešte zverejníme.

V stredu 24.11. sa ešte vysielať NEBUDE.

– v nedele sa veľmi odporúča nahradiť sv. omšu doma sledovaním v rozhlase, televízii, alebo na internete (napr. TV LUX na www.tvlux.sk, alebo Rádio Lumen na www.lumen.skalebo o 9.30 na našej farskej facebookovej stránke Farnosť Senec, alebo napr. aj iné slovenské katolícke sv. omše na internete). Do slovníčkov si potom zapíšte v daný termín médium (alebo web), na ktorom ste sv. omšu sledovali.

Ak by ste predsa prišli vrámci dovolených možností, počtov ľudí a dodržania nariadení s dieťaťom do kostola, zapisovanie do slovníčkov prebieha ako doteraz – v nedeľu po sv. omšiach u prítomných katechétok, alebo ak tam nie sú, tak v sakristii u kňaza. V prípade nedeľnej sv. omše v kostole mimo Senca – nechať podpísať u miestneho kňaza.

Budeme priebežne zverejňovať tu na stránke, aké učivo by bolo dobré prebrať s deťmi doma z učebnice. Aj v kázňach sa týmto témam budem venovať, pretože v školách sú teraz možnosti dosť obmedzené.

Prosíme tých, ktorí ešte neodovzdali krstný list dieťaťa (keď dieťa bolo pokrstené mimo Senca), aby zavolali na danú faru a poprosili osobne o jeho zaslanie na náš farský email farnost.senec@gmail.com alebo na našu faru na adresu:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Senec
Farské nám. 4
90301 Senec

Ďakujeme za vašu spoluprácu

kaplán Michal Fratrič