Drahí rodičia,
posielame vám nové informácie ohľadne 1. sv. prijímania 2021 (1SP) v Senci:

DLHODOBÁ PRÍPRAVA

– Učivo – učiť sa náboženstvo cez školu. Špeciálne sa učiť z tretiackej učebnice strany 100 až 103 (100 a 101 sú základné modlitby, 102 a 103 sú zhrňujúce základné otázky a odpovede). Žiaci bez učebnice dostanú tieto strany čoskoro od svojej katechétky v digitálnej podobe. Z tohoto budú deti pred 1SP preskúšané osobne na fare!!

Online videokatechézy – Ponúkame deťom vrámci prípravy na 1SP videokatechézy. Katechézy nie sú dlhé, zväčša okolo 10 minút. Nájdete ich v záložke “Videokatechézy”. Ešte  pribudnú viaceré. V niektorých z nich sú pridané aj názorné ukážky k téme.

– Zapisovanie sv. omší online – naďalej prosíme, aby ste sledovali s deťmi nedeľné sv. omše (a v prikázané sviatky), cez internet, napr. na www.tvlux.sk, alebo www.lumen.sk, alebo na našom facebookovom farskom profile “Farnosť Senec” (tam sú sv. omše v nedeľu o 9:30), alebo ľubovoľnú katolícku slovenskú sv. omšu. Do slovníčka – “kresťanka” – si poznačte, kedy a kde ste ich sledovali.

– Dobrovoľné aktivity na www.krestanko.sk – je možnosť zapojiť sa do pravidelnej SÚŤAŽE organizovanej na stránke www.krestanko.sk. Deti môžu vyhrať každý mesiac zaujímavé ceny.

Takisto sú na stránke aj PESNIČKY, ktoré si môžu púšťať a niektoré sa aj naučiť. :-)

– Krst nepokrstených detí, ktoré pôjdu na 1SP

O podrobnostiach sa ešte rozhodne v najbližšej dobe. Budeme potom kontaktovať daných rodičov. Krst bude treba vykonať cca dva týždne pred 1SP, podobne dieťa bude predtým preskúšané.

– Spoločné organizačné stretnutie rodičov v kostole, ako bývalo kedysi, nebude. Veci budeme riešiť predovšetkým cez naše pani katechétky.

BEZPROSTREDNÁ PRÍPRAVA

– Spovedanie detí pred 1SP

Pravdepodobne v sobotu doobeda tesne pred 1SP.

Povzbuďte deti k poctivej a úprimnej sv. spovedi, kde im Boh zotrie ich hriechy a oslobodí im svedomie. Môžete im pomôcť aj s jej prípravou – pomôcku s návodom na spytovanie svedomia pre deti a tiež s priebehom sv. spovede nájdete aj TU (túto pomôcku sa budeme snažiť deťom zabezpečiť – vytlačíme ju a rozdáme deťom v škole včas cez katechétky).

⇒ pomôcka ku sv. spovedi (po kliknutí sa stiahne do vášho počítača)

– Spovedanie rodičov a rodín pred 1SP

Počas týždňa pred 1SP počas večerných sv. omší. Povzbudzujeme k vykonaniu si úprimnej sv. spovede, hoci by bola aj po dlhšom čase. Príďte načerpať sily zadarmo z Božieho odpustenia. Pristúpiť k nej však zatiaľ nemôžu ľudia žijúci v stave trvalého hriechu – napr. spolužitie bez sobáša, či spolužitie už v druhom vzťahu, kde prvým bolo cirkevné manželstvo. Individuálne poradenie sa v danej veci je možné po predchádzajúcej dohode s kňazom, viaceré situácie sa možno môžu dať vyriešiť, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá (napr. pristupovanie k sviatostiam po rozchode s manželským partnerom, ak daná osoba žije sama; nulita manželstva, a pod.).

– Preskúšanie detí z vedomostí – na fare v týždni pred 1SP bude preskúšanie detí z vyššie spomínaného učiva (4 strany) na fare kňazmi. Je to nevyhnutné vzhľadom na situáciu, keďže sa to v škole nestíhalo dostatočne. Viac info dodatočne.

– Liturgický nácvik slávnosti

Pravdepodobne stredajšiu omšu (o 18:00) tesne pred 1SP navštívia práve tieto deti a po sv. omši bude pre ne nácvik nedeľnej slávnosti.

Zapojenie detí do liturgickej slávnosti (čítanie čítaní, prosieb, nesenie obetných darov, ďakovania a iné) budú organizovať katechétky.

SLÁVNOSTI 1SP

Termíny na 1. sv. prijímanie v Senci v roku 2021 plánujeme v tieto nedele (ak dovolí pandemická situácia):

– 9. 5.    štvrtáci ZŠ Mlynská + štvrtáci Kysucká št. aj súkr. + tretiaci Súkr. ZŠ Kysucká

– 16. 5.  tretiaci ZŠ Mlynská

– 23. 5.  tretiaci ZŠ Tajovského

– 30. 5.  tretiaci ZŠ Kysucká štátna + tretiaci ZŠ Tureň

Čas: o 13:00, prípadne v rovnaký deň aj o 15:00, ak by pre obmedzenie počtu ľudí v kostole bolo treba rozdeliť deti na 2 skupiny. O tom sa rozhodne neskôr, až keď budú jasné obmedzenia.

Dodržiavanie hygienických opatrení

Dieťa sa môže zúčastniť slávnosti a ostatných organizačných akcií, iba ak nie je v karanténe!! Samozrejmosťou je aj dodržiavanie ostatných hygienických opatrení – tie ešte môžu byť dovtedy upresnené, doplnené.

Pre deti, ktoré by nemohli sa zúčastniť, budeme uvažovať nad dodatočným termínom (napr. v júni).

Účasť rodičov a rodiny na slávnosti – zatiaľ nie je jasná, podľa aktuálnych obmedzení.

Cena:

Rovnošaty:

-vypožičanie si rovnošiat – 10 eur – každý

Foto a video: sú 3 možnosti, je NUTNÉ si vybrať aspoň jednu z nich:

  1. DVD foto – 8 eur
  2. DVD foto a video (kvalita SD) – 21 eur
  3. USB foto a video (kvalita Full HD) – 25 eur

Na videu budú iba deti, ktoré si video dopredu objednali.

Iné poplatky: v rámci daného termínu náklady na kvety, obetné dary, atď.

Pomoc pri organizovaní slávnosti – vaše katechétky vás budú ešte informovať.

– týka sa vyzbierania nákladov za jednotlivé triedy (treba čím skôr), výzdoba kostola, iné.

Rovnošaty – meranie, výdaj, vrátenie

– meranie rovnošiat bude prebiehať TÝŽDEŇ A POL PRED daným termínom 1SP, teda, v stredu o 18:00 pred kostolom. Merania sa musia opätovne zúčastniť aj štvrtáci, lebo vyrástli.

– výdaj rovnošiat bude prebiehať o ďalší 1 týždeň v STREDU PRED daným termínom 1SP, o 18:45 pred kostolom.

– vrátenie rovnošiat bude prebiehať v UTOROK PO slávnosti na fare medzi 19:00 a 19:30.

Teda:

18:00 pred kostolom 18:45 pred kostolom utorok 19:00-19:30 na fare
28.4. meranie 1. termínu
5.5. meranie 2. termínu výdaj rovnošiat 1. termínu
11.5. vrátenie rovnošiat 1. termínu
12.5. meranie 3. termínu výdaj rovnošiat 2. termínu
18.5. vrátenie rovnošiat 2. termínu
19.5. meranie 4. termínu výdaj rovnošiat 3. termínu
25.5. vrátenie rovnošiat 3. termínu
26.5. výdaj rovnošiat 4. termínu
1.6. vrátenie rovnošiat 4. termínu

Prípadné otázky – prosím cez pani katechétky.
Otázky týkajúce sa priamo kaplána môžete adresovať na mail: mfratric@ba.ecclesia.sk.

Ďakujem všetkým za ochotu a spoluprácu aj v tejto sťaženej dobe. Verím, že sa nám spoločne podarí urobiť pre deti, čo sa dá, aby sme ich dôstojne pripravili na slávnostné a prvé sviatostné prijatie nášho Spasiteľa Ježiša Krista a položili im tak základný kameň praktizujúcej viery spočívajúci v čerpaní posily z pravidelného prijímania sviatostí.

Nech vás vo vašej snahe deťom a aj vaše deti + žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý!

váš kaplán Michal Fratrič