Pochválený buď Ježiš Kristus

Ďakujeme vám za prihlásenie vašich detí na 1SP. Ak by ešte niekto chcel prihlásiť dieťa, urobte tak prosím čím skôr (prihlášku si môžete stiahnuť TU) a prineste prihlášku osobne na faru v úradných hodinách (po, st, pi 14:30-16:30). Prihlášku ju možné vypísať aj na fare.

Podobne je potrebné priniesť aj krstný list z miesta krstu, ak bolo Vaše dieťa pokrstené mimo farnosti Senec.

Čo sa týka prípravy na 1. sv. prijímanie, teraz v stredu 5.10. by bolo stretnutie s vami – rodičmi – v kostole. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej cca 18:35 bude riešenie praktických vecí o 1SP. Stačí, ak príde len jeden z rodičov. Deti sa začnú stretávať až ďalšiu stredu 12.10. o 18:00 (do 19:00). Ďakujem a teším sa na našu spoluprácu :-)
Požehnaný čas prajem a vyprosujem, nech vás aj vaše rodiny Pán † žehná!

kaplán Michal Fratrič