Milí Kresťankovia!

V školskom roku 2022/2023 budeme mávať sväté omše za účasti detí spojené s katechézami pre prvoprijímajúcich každú stredu o 18.00 h.

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Milí rodičia tretiakov, po prázdninách budete môcť prihlásiť vaše dieťa na Prvé sväté prijímanie. Prihlášku získate na farskom úrade, alebo si ju budete môcť stiahnuť z webovej stránky našej farnosti. Prihlášky sa odovzdávajú osobne na Farskom úrade v Senci v čase úradných hodín.

Všetky podrobnejšie informácie sa včas dozviete.

Milé deti!

Nedovoľte prázdninám,

aby vyprázdnili

vaše hlavy a srdcia.

Prežite ich

veselo,

radostne,

 a v dobrej vôli.

Aby Pán Ježiš vedel,

že je vo vašom srdci

vítaný.

turista