Milé deti.

Posledné odmeny, ktoré vám patria, vám odovzdajú vaši katechéti.
Nezabudnite, že Pán Ježiš je stále prítomný v bohostánku a teší sa z vašej prítomnosti na svätej omši.

Tešíme sa na vás!

plagat-online