100

Vážení rodičia – prosíme, nepíšte odpovede namiesto detí.
Je to ich aktivita.

Milé deti.

V stredu 12.12.2018 vám dal o. Martin nasledujúcu úlohu:

Doplň posledné slovo textu:
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri;
no najväčšia z nich je _______.

Šepkárik: je to 1. list Korinťanom.

Svoje odpovede vložte do krabice vpredu v kostole PRED svätou omšou v stredu 19.12.2018.
Nezabudnite na papierik napísať vaše meno a priezvisko (ináč nemôžu byť pridelené body).

Predošlá otázka:

Čo symbolizuje v liturgii zelená farba?

Odpoveď:

Zelená farba v liturgii symbolizuje NÁDEJ.