100

Vážení rodičia – prosíme, nepíšte odpovede namiesto detí.
Je to ich aktivita.

Milé deti.

V stredu 16.1.2019 vám dal o. Martin nasledujúcu úlohu:

Napíš, čím úplne prvým sa začína svätá omša.

Odpovede vložte do krabice vpredu v kostole PRED svätou omšou v stredu 23.1.2019.

Nezabudnite sa podpísať.

Predošlá úloha:

Napíš, ako sa volá náš arcibiskup.

Odpoveď:

Stanislav Zvolenský