100

Vážení rodičia – prosíme, nepíšte odpovede namiesto detí.
Je to ich aktivita.

Milé deti.

V stredu 20.2.2019 vám dal o. Martin nasledujúcu úlohu:

Napíš, čo je vrcholom eucharistickej modlitby.

Odpovede vložte do krabice vpredu v kostole PRED svätou omšou v stredu 13.3.2019.

Nezabudnite sa podpísať.

Predošlá úloha:

Napíš, čo si židia pripomínali na veľkonočný týždeň.

Odpoveď:

Vyslobodenie z egyptského otroctva.