100

Vážení rodičia – prosíme, upozornite deti, aby odpovede písali samé.
Odpovede písané na počítači nebudú uznané.

Milé deti.

V stredu 22.5.2019 vám dal o. Martin nasledujúcu úlohu:

Napíš, čo hodinu pred sv. prijímaním človek jesť alebo piť.

Odpovede vložte do krabice vpredu v kostole PRED svätou omšou v stredu 29.5.2019.

Nezabudnite sa podpísať.