krestanko-obal

MILÍ TRETIACI!

Každý z vás dostal slovník “Kresťanko”, do ktorého sa bude zaznamenávať vaša účasť na svätých omšiach.

V stredu pri príchode do kostola vložíte slovník do krabice s menom vášho katechéta. Krabice budú položené pri bočnom oltári. Slovníky vám podpísané odovzdajú katechéti v škole.

V nedeľu a prikázané sviatky sa vám účasť na svätých omšiach bude zaznamenávať podľa pokynov vašich katechétov.

Ak budete na svätej omši v inej farnosti, slovník si dáte podpísať tamojšiemu pánovi farárovi.