slovnik-obal

MILÍ TRETIACI!

Každý z vás dostal slovník, v ktorom budeme evidovať vašu účasť na svätých omšiach za účasti detí, svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.

V STREDU:
Pri príchode do kostola dajte slovník do krabice s menom učiteľa, ktorý vás učí náboženstvo.
Krabice budú umiestnené v strede kostola pri korálikovom bočnom oltári. Slovníky vám učitelia vrátia v škole.

Ak nechodíte v Senci do školy, pri príchode do kostola dajte slovník pani Ester, ktorá vám ho na konci svätej omše podpísaný vráti.

V NEDEĽU A PRIKÁZANÝ SVIATOK: 
Po skončení bohoslužby si dajte potvrdiť účasť na svätej omši u animátorov pred vchodom do kostola (pod plastovou strechou).

AK STE NA SVÄTEJ OMŠI V INOM MESTE:
Slovníček si zoberte so sebou, po svätej omši poproste pána farára, aby vám ho podpísal.