dobry-pastier

MILÍ TRETIACI!

Každý z vás dostal slovník, v ktorom budeme evidovať vašu účasť na detských svätých omšiach, svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.

V STREDU:
Pri príchode do kostola dajte slovník do krabice s menom učiteľa, ktorý vás učí náboženstvo.
Krabice budú umiestnené v strede kostola pri korálikovom bočnom oltári. Slovníky vám učitelia vrátia v škole.

V NEDEĽU A PRIKÁZANÝ SVIATOK: 
Po skončení bohoslužby si dajte potvrdiť účasť na svätej omši u animátorov pred vchodom do kostola (pod plastovou strechou).

AK STE NA SVÄTEJ OMŠI V INOM MESTE:
Slovníček si zoberte so sebou, po svätej omši poproste pána farára, aby vám ho podpísal.