Vždy je s nami tá

1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi,
moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni,
každý úsmev, čo mi život dal.

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
ktorá všetkým srdcia otvorí,
silu viery mladosť naša nesie,
a s ňou naše pevné názory.

R. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky,
na tom našom tichom nádvorí,
čakáme ťa každú chvíľu,
prosíme ťa daj nám silu
/:Mária, ty naša Kráľovná:/