Vždy je s nami tá

Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi
moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni
každý úsmev, čo mi život dal.

Ty nás vítaš v chráme plnom lásky
na tom tvojom tichom nádvorí.
Čakáme ťa každú chvíľu,
prosíme ťa, daj nám silu,
Mária, ty naša Kráľovná.
Mária, ty naša Kráľovná.

Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
ktorá všetkým srdcia otvorí.
Silu viery mladosť naša nesie
a s ňou naše pevné názory.

Ty nás vítaš v chráme plnom lásky
na tom tvojom tichom nádvorí.
Čakáme ťa každú chvíľu,
prosíme ťa, daj nám silu,
Mária, ty naša Kráľovná.
Mária, ty naša Kráľovná.