Ty si Pánom

1. /: Ty si Pánom, ty si Pánom,
ty si Kráľom,  ty si Kráľom,
(ó) Kráľom je Boh. :/

R. /: Tak pozdvihnime svoje srdcia
a pozdvihnime svoje dlane (ó aleluja)
postavme sa pred tvár Pána
a velebme ho. :/