Ty si mi radosť dal

1. Ty si mi radosť dal, ty si mi radosť dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi radosť dal.

2. Ty si mi vieru dal,  Ty si mi vieru dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi vieru dal.

3. Ty si mi nádej dal, ty si mi nádej dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi nádej dal.

4. Ty si mi lásku dal, ty si mi lásku dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi lásku dal.

5. Ty si mi pokoj dal, ty si mi pokoj dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi pokoj dal.

6. Ty si mi múdrosť dal, ty si mi múdrosť dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi múdrosť dal.

7. Ty si mi všetko dal, ty si mi všetko dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi všetko dal.

8. Ty si mi seba dal, ty si mi seba dal.
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi seba dal.