Svätý Mikuláš

1. V dolinách keď za večera stíchne zvonov hlas,
z neba na zem keď pozerá prvej hviezdy jas.

/: Nad snežnou sa Tatrou vznáša duch svätého Mikuláša
v každom roku raz.:/ 

 2. Odtiaľ schodí do doliny, kde je boží chrám,
do mesta i do dediny k tichým chalúpkam.

/: Do okienka dary vloží, Mikuláš, ten sluha Boží
dobrým deťom sám. :/

3. I pred naše príď okienko dávny svätec náš,
deťom naším teš srdiečka, jak najlepšie znáš.

/: Slovensko nám poteš celé, by sme boli vždy veselé
svätý Mikuláš. :/