Slnko Kristovej lásky

Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás.
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
ten, v ktorom sa jeho meno oslavovať má.