Rozjasni tvár
(Komunita Emanuel)

/:Rozjasni tvár, ak si pokorený,
Boh ťa má rád, je tvoj Otec verný,
poď, uvidíš, dôvod k radosti máš,
prichádza k nám Mesiáš.:/

Verný môj Pán, teba vždy velebím,
duša jasá, v tebe raduje sa.
Len maličkí, ktorí počúvajú,
uzrú aj dnes tvoju tvár.

Rozjasni tvár, ak si pokorený,
Boh ťa má rád, je tvoj Otec verný,
poď, uvidíš, dôvod k radosti máš,
prichádza k nám Mesiáš.

Zaspievať žalm iba pre teba chcem,
keď zavolám, ty mi vždy odpovieš.
Zo všetkej hrôzy ma vyslobodíš,
v preslávne meno verím.

Rozjasni tvár, ak si pokorený,
Boh ťa má rád, je tvoj Otec verný,
poď, uvidíš, dôvod k radosti máš,
prichádza k nám Mesiáš.

Pohliadni naň, lebo on je tvoj Pán,
kto naň hľadí, skrze neho žiari.
Keď v okovách úbožiak zavolá,
vždy Pán ho vyslobodí.

Rozjasni tvár, ak si pokorený,
Boh ťa má rád, je tvoj Otec verný,
poď, uvidíš, dôvod k radosti máš,
prichádza k nám Mesiáš.

Šťastný je ten, kto sa k nemu vinie,
pretože chýbať mu nič nebude.
Kto mu načúva a pokoj hľadá,
ten nájde, čo je dobré.

Rozjasni tvár, ak si pokorený,
Boh ťa má rád, je tvoj Otec verný,
poď, uvidíš, dôvod k radosti máš,
prichádza k nám Mesiáš.