Prijmi Pane z našich polí chlieb

Prijmi Pane z našich polí chlieb.
Prijmi Pane z našich viníc víno.
Z našich polí chlieb, z našich viníc víno,
chlieb a víno, spásy znamenia.

Prijmi Pane z tvojich polí chlieb.
Prijmi Pane z tvojich viníc víno.
Z tvojich polí chlieb, z tvojich viníc víno,
nech nás tvojou mocou premenia.

Ty si Pane sám pravý vínny kmeň.
V plodoch máme šťastie, ktoré z teba len vyrastie.
Sám pravý vínny kmeň.
V plodoch máme šťastie, ktoré z teba len vyrastie.

Vďaka za krv za nás preliatu.
Vďaka za tú obeť Pane vďaka.
Veď len pre tvoj kríž, sme ti Bože blíž,
vďaka že nám seba vyjavíš.

Vďaka, že si prijal Otcov plán,
že si plnil vôľu Otca svojho,
z ľudí, že tvoj čin, zobral ťarchu vín,
každý z ľudí je už Boží Syn.

Ty si Pane sám pravý vínny kmeň.
V plodoch máme šťastie, ktoré z teba len vyrastie.
Sám pravý vínny kmeň.
V plodoch máme šťastie, ktoré z teba len vyrastie.