Pozri, ako mení ma Ježiš

1. /: Pozri, ako mení ma Ježiš. :/
On dvíha ma, slobodu dáva mi.
Pozri, ako mení ma Ježiš.

2. /: Kráčať chcem na stretnutie s ním. :/
Od skúšky ku skúške, až do víťazstva,
kráčať chcem na stretnutie s ním.