Postavme dnes všetci

1. Postavme dnes všetci Boží dom,
aby Pán Ježiš prebýval v ňom.
Otvorme spolu svoje srdcia
a Pán nám otvorí nebesia.

R.: Vytváraj a stavaj Boží dom
Vytváraj a stavaj Boží dom
Vytváraj a stavaj Boží dom

v nás.
Pán Ježiš darúva vieru v ňom,
Pán Ježiš darúva nádej v ňom,
Pán Ježiš darúva lásku v ňom,
nám všetkým nám.

2. Duch boží napĺňa milosťou
každého, kto príde s radosťou.
Kostol premieňa sa v Boží dom,
ak sú otvorené srdcia v ňom.

R.: Vytváraj a stavaj Boží dom
Vytváraj a stavaj Boží dom
Vytváraj a stavaj Boží dom
v nás.
Pán Ježiš darúva vieru v ňom,
Pán Ježiš darúva nádej v ňom,
Pán Ježiš darúva lásku v ňom,
nám všetkým nám.