Posilni nás

/: Posilni nás, posilni nás
tvojím dažďom požehnania, Otče.
Posilni nás, sme deti tvoje a prosíme o dážď. :/

Ty nás požehnáš, ty nám silu dáš,
si požehnaný Boh na nebesiach.
Ty nás požehnáš, ty nám silu dáš,
prosíme, Otče, za národ náš.