Poďme všetci k stolu Pána
(Komunita Emanuel)

Poďme všetci k stolu Pána,
na ktorom sa on dáva teraz nám.
Ponúknime srdcia naše,
nech ich sviatosťou uzdravuje Pán.

Hľa, úžasné premenenie,
kde Kristus berie na seba hriech náš.
Precíťme prítomnosť jeho,
Božou láskou on zaodeje nás.

Vzdávame ti vďaku, Otče,
pre Syna tvojho, Ježiša Krista.
Veď silu žiť z darov tvojich
umožní nám vždy len láska čistá.