Pane, málo mám Ťa rád

Pane, málo mám ťa rád,
sklamal som ťa toľkokrát,
preto chcem ti dať niečo na oltár.

[: Tak príjmi aj to málo, čo my máme,
no s vďakou ti všetko dáme aj svoj život. :]