Otvárajme, už je tu Pán
(Komunita Emanuel)

Otvárajme, už je tu Pán, vo svojej sláve vstupuje k nám.
Zaľúbme sa do jeho slov, zahorme láskou a velebou.

Chválou mi dnes moje srdce planie,
pred tvojou velebou, dobrý Pane.
Spasil si milosťou celý náš rod,
s vďakou ti spievame. ty si náš Boh.

Otvárajme, už je tu Pán, vo svojej sláve vstupuje k nám.
Zaľúbme sa do jeho slov, zahorme láskou a velebou.

Stvoriteľ vesmíru nekonečný,
od vekov naveky si Boh večný.
Láskou si nás stvoril, v srdci nás máš,
do svojho kráľovstva pozývaš nás.

Otvárajme, už je tu Pán, vo svojej sláve vstupuje k nám.
Zaľúbme sa do jeho slov, zahorme láskou a velebou.

Svätý si, Bože náš, plný slávy,
všetko, čo podnikneš, sa ti zdarí.
Anjeli velebia tvoj majestát,
s nimi ti zaspievam, že ťa mám rád.

Otvárajme, už je tu Pán, vo svojej sláve vstupuje k nám.
Zaľúbme sa do jeho slov, zahorme láskou a velebou.