Môžeš svätým byť

Slovenská verzia hymny Párty všetkých svätých

R: Taký malý, taký veľký môžeš svätým byť.
Taký tučný, taký chudý môžeš svätým byť.
/: Ako ja, tak aj ty môžeš svätým byť. :/

1. /: Kto Boha miluje, život neľutuje.
Miluje blížneho jak seba samého. :/   R:

2. Ten, kto sa obráti, už sa viac netrápi.
Každý svätý chodí celý deň usmiaty.
Tá čo sa obráti, šťastná sa netrápi.
Každá svätá chodí celý deň usmiata.   R:

3. /: Nič nepotrebuje, stále sa raduje,
lebo šťastný svätý Bohu posluhuje. :/   R:

4./: Verte, že sú svätí aj dnes medzi nami,
v škole, v meste, v práci, medzi rodinami. :/  R: