Milý Ježiš, priateľ detí

Milý Ježiš, priateľ detí, sme tu v tvojom chráme.
Pozri na nás, veríme ti, dáme ti, čo máme.

Ježiš, Ježiš, milujem ťa, ty si naša spása.
Ježiš, Ježiš, tvoje dieťa obnoví sa zasa.

Vďaka, Ježiš, za chlieb z neba, to je tvoje telo.
Hriechu sa nám chrániť treba, milovať ťa vrelo.

Ježiš, Ježiš, milujem ťa, ty si naša spása.
Ježiš, Ježiš, tvoje dieťa obnoví sa zasa.

Milý Ježiš, ja ľúbim ťa, vrúcne milujem ťa.
Len teba chcem nasledovať, srdce svoje ti dať.

Ježiš, Ježiš, milujem ťa, ty si naša spása.
Ježiš, Ježiš, tvoje dieťa obnoví sa zasa.