Mária, Matka bolestná

1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš,
pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš.

R: Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, gratia plena.

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš,
k pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš.

3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým.