Majster môj

1. On šiel v páľave dňa a po prašných cestách,
všade učil milovať a odpúšťať.
S mýtnikmi jedával, urážky vedel zniesť
a skláňal sa nad tými, ktorí plačú.

R: Majster môj,
predo mnou cesta, ktorou kráčať musím ako ty.
Majster môj,
vôkol sú ľudia, ktorých mám milovať ako ty.
Majster môj,
ťažko je cudziu ťarchu vziať na seba ako ty.
Majster môj,
dokážem všetko, kým prebývať budeš so mnou ty.

2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény,
poznal, čo je milovať a odpúšťať.
Nikodémovi on v noci bol povedal,
že pravdu treba hľadať, po nej túžiť.

3. Ideme v pále dňa zvyklými cestami,
on nás učí milovať a odpúšťať,
sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany
a skláňať sa nad tými, ktorí plačú.