Len ty si Pán môj
(Komunita Emanuel)

/:Len ty si Pán môj, objímaš celý svet.
Len ty si Kráľ môj, bez teba spásy niet.
Boh, plný lásky, život v tvoju náruč vložím rád.:/

Pán nežný, vždy ti rád odpustí,
láskavý Otec náš.
On verný je i trpezlivý
a k svojim deťom vždy dobrotivý.

/:Len ty si Pán môj, objímaš celý svet.
Len ty si Kráľ môj, bez teba spásy niet.
Boh, plný lásky, život v tvoju náruč vložím rád.:/

Pán dobrý, prisľúbeniam verný,
k dôvere volá nás.
Pravdivý je vo všetkých slovách
a spravodlivý v tom, čo koná.

/:Len ty si Pán môj, objímaš celý svet.
Len ty si Kráľ môj, bez teba spásy niet.
Boh, plný lásky, život v tvoju náruč vložím rád.:/

Pán pomáha tým, čo klesajú,
blízko je skľúčeným.
On je Pán svätý, nekonečný,
hoden je chvály a veleby.

/:Len ty si Pán môj, objímaš celý svet.
Len ty si Kráľ môj, bez teba spásy niet.
Boh, plný lásky, život v tvoju náruč vložím rád.:/

Čím sa Pánovi dnes odvďačím
za všetko, čo mi dal?
Chválou v ňom moje srdce plesá
a radosť moja je nekonečná.

/:Len ty si Pán môj, objímaš celý svet.
Len ty si Kráľ môj, bez teba spásy niet.
Boh, plný lásky, život v tvoju náruč vložím rád.:/