Láskavá Panna

Láskavá Panna, ó, Matka naša,
životom nás sprevádzaj, oroduj za nás.

Nech ťa netrápia denné ťažkosti, ktoré život pripraví.
Všetko odovzdaj do rúk Márie, ona pomoc vyprosí.

Láskavá Panna, ó, Matka naša,
životom nás sprevádzaj, oroduj za nás.

Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu, kto ti slúži s láskou,
pevnú dôveru k tebe, Matka, mám. Ty si našou hviezdou rannou.

Láskavá Panna, ó, Matka naša,
životom nás sprevádzaj, oroduj za nás.

S tebou, Mária, dobro víťazí, ty si našou oporou.
Bolesť zahojíš, radosť obnovíš, pomocnica kresťanov.

Láskavá Panna, ó, Matka naša,
životom nás sprevádzaj, oroduj za nás.