Kto je pre mňa Ježiš

Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď,
keď ma večer v meste vidíš zas z kostola vychádzať.
Ani nevieš, že sa pýtaš práve ako Pán,
tú otázku on sám kládol všetkým, všetkým nám.

On je Pán, Cesta, Pravda, Život sám,
nebies kráľovstvo s túžbou znížil k nám.
Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád,
on vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.

Ak ho chcem viac poznať, v chápaní rásť,
len od bratov musím začať, v nich ho znova nachádzať.
Len ak plním lásky príkaz, prísľub jeho mám,
že je so mnou, vo mne dýcha, keď ho prijímam.

On je Pán, Cesta, Pravda, Život sám,
nebies kráľovstvo s túžbou znížil k nám.
Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád,
on vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.