Kráľovná nebeská
(Komunita Emanuel)

Kráľovná nebeská, Matka ľudí,
niesla si toho, čo povznáša nás,
ak už nás jeho hlas nezobudí,
pros za nás, Mária, pros za nás.

“Boh vybral ťa spomedzi žien,”
anjel hovorí,
“z teba vzíde Knieža a Pán,
ak mu otvoríš.”

Kráľovná nebeská

Nám pod krížom darovaná,
Matka presvätá,
ty nás môžeš za ruku viesť,
svetlom odetá.

Kráľovná nebeská

Božou láskou naplnená,
silou pokorných,
spomeň tam aj naše mená
v sieňach nebeských.

Kráľovná nebeská