Každý deň je veľký dar

1. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
o tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá  všetko dobré posvätí.
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k jeho obeti.

R.: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší!
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám,
spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.

2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
o tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb,
všetko máme od teba, za všetko Bože ďakujem.