K prameňom nás priveď
(Komunita Emanuel)

/:K prameňom nás priveď, nauč nás žiť,
Duch svätý, príď, prosím, Duch Svätý, príď.:/

Zavej tichým vánkom, prenikni do sŕdc,
príď a obnov nás, nech ožijeme.
Zavej tichým vánkom, pozdvihni si nás,
daj, nech zahorí každý z nás.

/:K prameňom nás priveď, nauč nás žiť,
Duch svätý, príď, prosím, Duch Svätý, príď.:/

Z hrobov vyveď nás, nový život daj,
obnov našu nádej v Boží život.
K sebe priviň nás, vyučuj a bráň,
láskou obdaruj všetkých nás.

/:K prameňom nás priveď, nauč nás žiť,
Duch svätý, príď, prosím, Duch Svätý, príď.:/

Príď a prenes nás na vrch posvätný,
v tvojich rukách len sa povznesieme.
Príď a prenes nás, nech sa rozodní,
v náruč velebnú prijmi nás.

/:K prameňom nás priveď, nauč nás žiť,
Duch svätý, príď, prosím, Duch Svätý, príď.:/