Jasaj v Pánovi celá zem

  1. /: Jasaj v Pánovi celá zem,
    toto je veľký Hospodinov deň. :/

R: Jasaj v Pánovi, jasaj v Pánovi.

  1. /: Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
    radujme sa, zaznej pieseň chvál. :/

R: Jasaj v Pánovi, jasaj v Pánovi.

  1. /: Chváľme Pána on je prítomný,
    on je našich chvál hodný. :/

R: Jasaj v Pánovi, jasaj v Pánovi.