Jasaj na chválu Pánovi

Jasaj na chválu Pánovi!
Jasaj a chváľ ho zem celá.
/: Spievajme nášmu Kráľovi,
s plesaním vstúpme pred jeho tvár. :/

Náš mocný Pán je láskavý,
dobrý je k nám a milosrdný.
/: Predstúpme pred neho s piesňou chvál,
dobrotu Pána dnes každý chváľ. :/

Zdvihnime tváre strápené,
jas jeho tváre žiari nám,
/: milosrdenstvo je sľúbené,
otvorme brány, nech vstúpi k nám. :/