Ide Ježiš

Ide Ježiš, pozri, kráča po jazere,
on dvíha ma a pomáha mi stáť.
Ide Ježiš, on je Pánom aj búrlivých vĺn,
ide Ježiš, on vedie ťa.

Ide Ježiš, pozri, kráča po jazere,
on dvíha ma a pomáha mi stáť.
Ide Ježiš, on je Pánom aj búrlivých vĺn,
ide Ježiš, on dáva síl.

Ide Ježiš, pozri, kráča po jazere,
on dvíha ma a pomáha mi stáť.
Ide Ježiš, on je Pánom aj búrlivých vĺn,
ide Ježiš, on žehná ťa.

Ide Ježiš, pozri, kráča po jazere,
on dvíha ma a pomáha mi stáť.
Ide Ježiš, on je Pánom aj búrlivých vĺn,
ide Ježiš, on dá ti smer.

Ide Ježiš, pozri, kráča po jazere,
on dvíha ma a pomáha mi stáť.
Ide Ježiš, on je Pánom aj búrlivých vĺn,
ide Ježiš, on poteší.