Hľa, ide Pán Ježiš

1. Len malá chvíľa a príde náš drahý Pán
splniť svoj dávny sľub, ktorý dal nám:
previesť nás v Otcov dom, kde miesto prichystal,
tam je náš večný cieľ, tam je náš Kráľ.

R: Hľa, ide Pán Ježiš, či ho snáď nevidíš, život si zachrániš, ak mu ho dáš.
Neváhaj prijmi ho do srdca vlastného, budeš tak verného priateľa mať.

2. V domove u Otca čaká nás večný deň,
spievať tam chválospev naveky smiem.
Tak ja ti ďakujem, život že večný mám,
na ceste nie som sám, vedieš ma tam.