Dobrorečíme ti

1. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho tebe ako ako plod zeme a práce našich rúk,
aby sa nám stal chlebom života.

R: [: Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený Boh naveky. :]

2. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce našich rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.