Či si veľký a či malý

Či si veľký a či malý, taký akurát,
Boh ťa má rád,
či si tučný a či chudý, taký akurát,
Boh, ťa má rád.

On ťa miluje, keď sa smeješ,
On ťa miluje aj keď plačeš,
On ťa miluje, keď sa mračíš,
On ťa miluje aj keď spíš.
Je to jedno jak sa cítiš
a jak vyzeráš,
Boh ťa má rád!