Chlieb, ktorý sa premieňa

Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo
z mnohých zrniek pšeničných pochádza.
Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.

R: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky,
nech nás spojí sila jeho lásky.
Jak kalich, čo objal kvapky vína,
tak aj Cirkev svätá nás objíma. :/

Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v tvojej láske jedinú rodinu.

R: /:Na ramená vezmi dobrý Pane tých,
čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosby naše.:/