Božia ovečka

Pán Boh to chcel, by jeho Syn
na hriešnu zem, k nám zostúpil,
On poslušný svoj život dal,
by ovečkou sa Božou stal.

Tak vzácny dar, čo ľuďom dal
na kríži tam, keď dokonal.
A celý svet to nechápal,
že ovečkou sa Božou stal.

Ja ťa ovečka mám rád,
veľmi rád ťa mám
za smrť na kríži drevenom.
Ó, očisť ma ty, krvou tou,
nech ovečkou Božou som.

Pre vlastné túžby stratený,
od pravdy míle vzdialený.
On zastavil ma pod krížom,
nech ovečkou tiež Božou som.

Ja ťa ovečka mám rád,
veľmi rád ťa mám
za smrť na kríži drevenom.
Ó, očisť ma ty krvou tou,
nech ovečkou Božou som.

Aj dnes kľačím znovu sám,
tam pod krížom,
veď ovečkou tiež Božou som