Anjel Boží strážca môj

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý.
A tak, tebou chránený,
bol raz v nebi spasený.