Ako malý Marcelino

Ako malý Marcelino
prinášame tebe chlieb a víno
aj my, Pane, ako Marcelino
iba tebe chceme život zasvätiť.