Ani brat môj, ani sestra

1. [: Ani brat môj, ani sestra,
ale, Pane, ja musím viacej modliť sa.:]

R: [: Áno, ja,(veru ja) áno, Pane, ja,
musím viacej modliť sa. :]

2. [: Ani brat môj, ani sestra,
ale, Pane, ja musím viacej odpúšťať.:]

R: [: Áno, ja,(veru ja) áno, Pane, ja,
musím viacej odpúšťať.:]

3. [: Ani brat môj, ani sestra,
ale, Pane, ja musím viacej milovať.:]

R: [: Áno, ja,(veru ja) áno, Pane, ja,
musím viacej milovať. :]