Si môj Pán

R: Si môj Pán, Ježiš Kráľ,
každý deň sa zhováram s tebou rád.

1. Ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet,
vysadil si aj náš sad, mám ťa rád.

2. Ty si nebu hviezdy dal,
každý hriech si zo mňa sňal,
odpustil si toľkokrát, mám ťa rád.

3. Ty si vtákom piesne dal,
aby som sa radoval,
si môj verný kamarát, mám ťa rád.