Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem

1. Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem,
vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem,
a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám.

2. Keď ma dotyk tvojho srdca teší
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci všednú, ty svietiš sám.

R: Život ti dám, život ti dám,
veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám,
život ti dám, život ti dám,
veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám.