Kríž je znakom spásy

R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.

1. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín.
Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.

2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním.