Keď anjel Máriu oslovil

1. Keď anjel Máriu oslovil, tak skromne sklopila zrak,
a Bohu, čo si ju vyvolil hneď dala svoje „fiat“.

R: To Mária slovo neruší, len ju pros, keď slabosť máš.
Dá pomoc a ani netušíš akú v nej Matku máš.
Ver Márii – ona tú silu má, je Matkou vždy láskavou.
Ona vie, čo ti vyprosiť má, len buď pod jej ochranou.

4. Za vernosť do neba je vzatá jak verná služobnica.
Pre nás je Bohom prijatá Mária Pomocnica.