Je meno, ktoré mám tak rád

1. Je meno, ktoré mám tak rád, čo o ňom stále spievam,
ono mi zvučí na perách, aj keď sa modlievam.

R. Mám rád Ježiša, ó ako ho ľúbim.
Mám rád Ježiša, veď za mňa život dal.

2. To meno láskou znie stále a rozpráva o láske,
o krvi ktorá očistí a hriechu pozbaví.

3. V tom mene nový život mám, to meno pokoj dáva,
do slávy večnej ponáhľam, môj Pán ma tam čaká.