Zvelebený si, Bože

Zvelebený si, Bože, naveky
z tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si Bože, naveky,
chlieb ti tu prinášame.

Zvelebený si, Bože, naveky
z tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si Bože, naveky,
víno ti prinášame.

Zvelebený si, Bože, naveky
z tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si Bože, naveky,
dary ti prinášame.