Zdravas`Mária

Zdravas`Mária, milosti plná,
Pán s tebou, požehnaná si,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je Ježiš, tvoj syn.

Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás, za nás hriešnych.
Teraz i v hodinu smrti našej, amen.
Ave Mária, amen.