Skončila sa dlhá tmavá noc

1. Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri slnko už vychádza.
Smrť už nad ním nemá  žiadnu moc, víťaz nad ňou prichádza.

R: [: Vstal, (vstal,) vstal, (vstal,)
z mŕtvych vstal, z mŕtvych vstal náš Pán. :]

2. Radujme sa, bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán,
a za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán.

3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť.