Prečo nahrávame piesne na YouTube?

Sväté omše za účasti detí v Senci sme začali hudobne sprevádzať v roku 2010 a sprevádzame ich dodnes. Pol hodinu pred svätou omšou sme sa stretávali s deťmi a nacvičovali piesne, ktoré sme následne spievali na svätej omši.

Bolo to však pre nás časovo náročné kvôli práci i štúdiu, preto sme hľadali alternatívne riešenie. Pomohol nám aj podnet od rodičov prvoprijímajúcich detí. Neraz za nami prišli po svätej omši niektorí rodičia a pýtali si nahrávky piesní a tiež slová, akordy či noty. Po čase sme piesne začali nahrávať, aby sa ich deti mohli učiť, keď budú samy chcieť. Následne sme vytvorili webovú stránku, na ktorú uverejňujeme nahrávky piesní a ponúkame k nim aj akordy a noty pre spev.

Vzhľadom k tomu, že sa všetci venujeme práci a niektorí i štúdiu popri práci, nemáme veľa voľného času, aby sme sa dôkladnejšie venovali nahrávaniu piesní, preto nie sú upravované. Spievame, ako vieme. Nie sme profesionáli, ale chceme touto cestou ponúknuť nielen prvoprijímajúcim deťom, ale i všetkým, ktorí majú záujem, možnosť naučiť sa piesne, ktoré spievame v našej farnosti.

Obsah stránky sa snažíme priebežne aktualizovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú.

Kresťanko tím

(sr. Luitgi, Edita, Zuzka, Lenka, Jenny, Walter)