Poslal Boh anjela

1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
navštívi s posolstvom zem zvanú  Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.

2. Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov,
tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť ako Syn človeka.

4. Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť,
radosť len rozdávať, v milosti tvojej žiť.
Prídi už, Pane náš, vrúcne ťa voláme,
Príchod tvoj medzi nás radostne čakáme.