Pán vyvýšený je

Pán vyvýšený
je nad všetkým najvyšší Kráľ
budem chváliť Ho
Pán vyvýšený je nad všetkým Najvyšší
jemu patrí česť.

Ježiš je Pán
on naveky Pravdou je
nebo a zem
sa raduje v Jeho mene
Pán vyvýšený
je nad všetkým
najvyšší Kráľ.