Otvárajte brány

1: Otvárajte brány hradieb kamenných,
otvárajte brány v srdciach zamknutých,
otvárajte, aby mohol prísť.
Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,
pripravujte Pánu cestu v radosti.
Pripravujte cestu, aby mohol prísť
k nám slávy Kráľ.

R: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav každý cestu Pánovi.
To kvôli Kráľu, Kráľu, naprav každý cestu,
cestu krivú, cestu zlú.

2: Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku,
je čas nabrať síl,
končí sa už noc a deň sa priblížil.
Pripravujte cestu, aby mohol prísť
k nám slávy Kráľ.